Rólunk

Az 1881. május 16-án alapított Magyar Vöröskeresztet napjainkban a fővárosi szervezetet is magába foglaló 20 megyei jogú szervezet és az országos igazgatóság alkotja. A főváros után, a második legnagyobb lélekszámmal rendelkező megye Pest megye, melynek területén szervezetünk karitatív, humanitárius valamint szociális ellátó és gyermekvédelmi tevékenységet folytat. 


NÉVJEGYÜNK

Magyar Vöröskereszt 

Pest Megyei Szervezete

Székhelyünk: 1119 Budapest, Bikszádi utca 43.

Adószámunk: 19170039-2-43

Bankszámlaszámunk: K&H Bank: 10405004-00026570-00000008

Nyilvántartási számunk: 01-02-0005525


Központi elérhetőségeink

E-mail cím: pestmegye@voroskereszt.hu

Telefonszám: 06-1/799-9123

Kommunikáció, sajtó: sajto.pestmegye@voroskereszt.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/mvkpmsz


Megyei Vezetőség

Bartos Sándorné, Bábik Györgyné, Kopcsándi Károlyné, Osgyáni Györgyné ,

Szilágyiné Pápai Anna , Szanyi József


Megyei Felügyelő Bizottság:

Fodor Pálné bizottsági elnök,

Ácsné Tóth Beáta bizottsági tag, Monos Zsuzsanna bizottsági tag


Országos küldöttek:

Fodor Antalné dr., Bartos Sándorné, Ácsné Tóth Beáta,

Kopcsándi Károlyné, Szanyi József


Közhasznúsági jelentések: 2015, 2016, 2017, 2018


Adatkezelési (GDPR) tájékoztatásALAPELVEINK

Emberiesség

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom, amely abból az óhajból született, hogy a harcmezők sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti és nemzetközi méretekben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze és enyhítse az emberi szenvedést, bárhol következzék is be. Célja az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös megértést, barátságot, együttműködést és tartós békét.

Pártatlanság

A szenvedés enyhítésére törekszik, ebben csak a rászorultság mértéke szerint tesz különbséget és elsőbbséget biztosít a legsürgősebb veszélyhelyzeteknek

Semlegesség

Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, az ellenségeskedések során a Mozgalom nem állhat egyik oldal mellé sem és sohasem folytathat politikai, faji vallási, illetve ideológiai természetű vitákat.

Függetlenség

A Mozgalom független. A nemzeti társaságok, miközben kormányaik segítői a humanitárius munkában és alá vannak vetve országaik törvényeinek, mindig őrizzék meg önállóságukat, hogy mindenkor a Mozgalom alapelveinek megfelelően cselekedhessenek.

Önkéntesség

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold önkéntes segítő mozgalom, amelynek indítéka semmiképpen sem lehet az anyagi haszonszerzés.

Egység

Egy országban csak egy Vöröskereszt vagy Vörösfélhold Társaság létezhet, melynek mindenki előtt nyitva kell állnia. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területére ki kell terjesztenie.

Egyetemesség

A Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom világméretű intézmény, amelyben minden nemzeti társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás segítésében.